Motbevis – Hur produkter formges och hur de formar oss

Karin Ehrnberger ställer designbegreppet på sin spets genom att vända upp och ner på idén om de vardagsprodukter vi lärt oss känna igen. I utställningen Motbevis visas Borren Dolphia och stavmixern Mega Hurricane Mixer som på ett talande sätt agerar bevis mot att design kan anses vara värdeneutralt.

Det var över tio år sedan Karin Ehrnbergers masterprojekt visades på Konstfacks vårutställning. Men de frågeställningar projektet väcker är fortfarande relevanta och de har sedan dess medvetandegjort, inspirerat och stärkt efterkommande generation formgivare.

Syftet med utställningen är att skapa förståelse för att föremål formges på ett värdeladdat sätt och genom det föra en diskussion kring hur det påverkar oss som användare.

Karin Ehrnberger (f. 1977)
Utbildad industridesigner på Konstfack och disputerade i mars 2017 vid KTH inom design och genus. Avhandlingen Tillblivelser – En trasslig berättelse om design som normkritisk praktik har blivit väl mottagen och bland flera exemplifierande projekt i den finns även det uppmärksammade projekt Androstolen. Ett projekt där en undersökningsstol för män utvecklats baserad på kvinnors upplevelse och erfarenheter av gynekologiska undersökningar.

Open-ended
Motbevis visas på designplattformen Open-ended som genom utställningar, programpunkter och samtal verkar för att bredda synen på design.Open-ended drivs sedan 2016 av formgivarna Kristina Schultz och Johan Lindberg.

På öppningsdagen leder filosofen Adam Wallenberg ett öppet samtal om normer inom design som kommer beröra frågor som:
- Vilka koder finns inbyggda i våra föremål?
- Vad gör vi med föremålen och vad gör de med oss?
- Hur avkodar vi föremål och vad kan det betyda?


Begränsat antal platser, boka på www.calendly.com/open-ended

KONTAKTUPPGIFTER
Utställningen Motbevis visas 17–21 maj. Öppet onsdag–fredag 12.00-19.00, lördag och söndag 13.00–17.00

www.open-ended.se
info@open-ended.se
LM Ericsson väg 1, Telefonplan, Stockholm

Johan Lindberg 0733-157478
Kristina Schultz 070-4522234

PRESSMATERIAL
Pressmeddelande.docx

Borren Dolphia och Mega Hurricane mixer


Utställningen


Utställningen genomförs med stöd från Stockholm Stad
Copyright 2017 Open-ended